REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 15

DECYZJA NR 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 9 października 2017 r.

w sprawie w sprawie określenia składu i kadencji Rady Naukowo-Technicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4a ust. 2 statutu Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej stanowiącego załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 1999 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 843, z późn. zm.1)) oraz § 34 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP z 2016 r. poz. 7 oraz z 2017 r. poz. 12) ustala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do niniejszej decyzji określa się imienny skład Rady Naukowo-Technicznej oraz jej kadencję.

§ 2.

Traci moc decyzja nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Technicznej i nadania jej regulaminu (Dz. Urz. KGPSP Nr 1, poz. 1, z późn. zm.2))

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Leszek Suski

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. poz. 534, z 2006 r. poz. 1455 oraz z 2008 r. poz. 1096.

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. KG PSP Dz. Urz. KGPSP z 2002 r. poz. 9, z 2005 r. poz. 5, z 2007 r. poz. 39, z 2008 r. poz. 14, z 2009 r. poz. 14 i 31, z2011r. poz. 16, z 2013 r. z 2015 r. poz. 11 oraz z 2016 r. poz. 15

Załącznik 1. [SKŁAD OSOBOWY I KADENCJA RADY NAUKOWO-TECHNICZNEJ]

Załącznik do decyzji Nr 51
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej
z dnia 9 października 2017 r.

SKŁAD OSOBOWY I KADENCJA RADY NAUKOWO-TECHNICZNEJ

§ 1. W skład Rady Naukowo-Technicznej, zwanej dalej "Radą", wchodzą:

1. Przewodniczący Rady

nadbryg. mgr inż. Marek Jasiński

Zastępca Komendanta Głównego PSP

2. Wiceprzewodniczący

st. bryg. mgr inż. Tadeusz Jopek

Zastępca Komendanta Głównego PSP

nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka

profesor nadzw. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

Komendant - Rektor

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

3. Sekretarz Rady

bryg. mgr inż. Mariusz Mojek

Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego KG PSP

4. Członkowie Rady

dr hab. inż. kpt. ż.w. Zbigniew J. Burciu

profesor nadzw. Akademii Morskiej w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni

Wydział Nawigacyjny

Katedra Eksploatacji Statku

bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski

Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowego Instytutu Badawczego

nadbryg. mgr inż. Janusz Halak

Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. mgr inż. Jarosław Wlazłowski

Łódzki Komendant Wojewódzki PSP

nadbryg. mgr inż. Stanisław Nowak

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. mgr inż. Bogdan Łasica

Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. mgr inż. Jarosław Wendt

Podlaski Komendant Wojewódzki PSP

st. bryg. mgr inż. Jacek Staśkiewicz

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP

bryg. mgr inż. Leszek Smuniewski

Komendant Miejski PSP m. st. Warszawy

kpt. mgr inż. Marek Chwała

p.o. Komendant Szkoły Aspirantów w Krakowie

st. bryg. dr inż. Jan Kołdej

p.o. Komendant Szkoły Aspirantów w Poznaniu

mł. bryg. mgr Piotr Placek

Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie

st. bryg. mgr inż. Jacek Antos

p.o. Komendant Szkoły Podoficerskiej PSP

st. bryg. mgr inż. Włodzimierz Błaszczyński

p.o. Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP

st. bryg. mgr inż. Waldemar Maliński

Dyrektor Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej KG PSP

st. bryg. mgr inż. Krzysztof Biskup

Dyrektor Biura Szkolenia KG PSP

st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Dyrektor Biura Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP

bryg. mgr inż. Tomasz Kołodziejczyk

Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej KG PSP

st. bryg. mgr inż. Andrzej Oklesiński

Dyrektor Biura Logistyki KG PSP

§ 2. Kadencja Rady w składzie wymienionym w § 1 wygasa w dniu 31 grudnia 2019 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-12-22
  • Data wejścia w życie: 2017-10-09
  • Data obowiązywania: 2017-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA