REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 12

DECYZJA NR 27
KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

z dnia 22 czerwca 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 274 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Decyzji nr 30 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Programu Zapewnienia i Poprawy Jakości Audytu Wewnętrznego w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KGPSP poz. 6), wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Karta Audytu Wewnętrznego w Komendzie wraz ze: standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Kodeksem Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych, zasadami etyki korpusu służby cywilnej oraz Podręcznikiem audytu wewnętrznego w KG PSP, stanowi wytyczne dla funkcjonowania audytu wewnętrznego w Komendzie.",

b) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Audytor wewnętrzny jest niezależny w wykonywaniu zadań i podlega, w tym zakresie, tylko przepisom prawa, normom etyki zawodowej i standardom audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.",

c) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Audytor wewnętrzny postępuje zgodnie z przepisami prawa, standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Kodeksem Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych, zasadami etyki korpusu służby cywilnej, Podręcznikiem audytu wewnętrznego w KG PSP oraz dobrymi praktykami audytu wewnętrznego.",

d) w § 5:

- ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Podstawowym zadaniem audytu wewnętrznego jest podejmowanie działań w celu dostarczenia niezależnej i obiektywnej oceny kontroli zarządczej w badanych obszarach.".

- ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Audytor wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny zlecony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.".

e) § 6:

- ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawozdanie z prowadzenia audytu wewnętrznego oraz informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za rok poprzedni sporządza się w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.",

- ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku informacji o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego za rok poprzedni, dokument przesyłany jest w terminie do 31 stycznia każdego roku do ministra właściwego do spraw finansów publicznych.".

2) w załączniku nr 2:

a) w rozdziale 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Konieczność ustanowienia programu zapewnienia i poprawy jakości wynika bezpośrednio ze standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych.",

b) w rozdziale 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) działa zgodnie z przepisami prawa, standardami audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, Kodeksem Etyki Instytutu Audytorów Wewnętrznych, zasadami etyki korpusu służby cywilnej, Kartą Audytu Wewnętrznego w Komendzie, Podręcznikiem audytu wewnętrznego w KG PSP oraz dobrymi praktykami audytu wewnętrznego,".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

z up. Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej

nadbryg. Marek Jasiński

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA