Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 19 lipca 2021 r.

w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2021 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 70 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 oraz z 2021 r. poz. 802 i 815) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2021 r. wyniosło 5774,13 zł.

Prezes wz. Anna Borowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-20
  • Data wejścia w życie: 2021-07-19
  • Data obowiązywania: 2021-07-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe