REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 32

DECYZJA Nr 11
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 3 czerwca 2010 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)), § 4 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie organizacji i trybu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz. U. Nr 154, poz. 1629) oraz w związku z postanowieniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 kwietnia 2010 r. o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie postanawiam, co następuje:

§ 1.

W celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, powołuję komisję konkursową w składzie:

1) prof. Marcin Berdyszak, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

2) dr Zenon Butkiewicz, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

3) prof. Grzegorz Kowalski, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

4) Anda Rottenberg, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

5) Jarosław Suchan, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

6) Janusz Byszewski, przedstawiciel KZ NSZZ „Solidarność”,

7) Beata Murawska, przedstawiciel OPZZ „Konfederacja Pracy”,

8) Piotr Rypson, przedstawiciel Obywatelskiego Forum Sztuki Współczesnej,

9) dr Andrzej Szczerski, przedstawiciel Sekcji Polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki (AICA).

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
  • Data wejścia w życie: 2010-06-03
  • Data obowiązywania: 2010-06-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA