REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 30

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 maja 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972) w związku z § 9 ust. 1 statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie (Dz. Urz. MKiDN poz. 59) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Stutthof w Sztutowie (Dz. Urz. MKiDN poz. 29 oraz z 2016 r. poz. 32) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Agnieszka Kowalska;”;

2) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) kmdr dr inż. Mariusz Mięsikowski;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-01
  • Data wejścia w życie: 2017-05-30
  • Data obowiązywania: 2017-05-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA