REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 16 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) w związku z § 14 ust. 2 statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (Dz. Urz. MKiDN poz. 33) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (Dz. Urz. MKiDN poz. 100) w § 1 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) dr hab. Mariusz Sawicki.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-16
  • Data wejścia w życie: 2023-03-17
  • Data obowiązywania: 2023-03-17

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA