REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 27

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 13 kwietnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 87 ust. 1 i 4 pkt 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 227) w związku z § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu kultury, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Promocji Kultury (Dz. U. z 2021 r. poz. 2319) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 marca 2023 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o udzielenie pomocy socjalnej dla twórców i artystów z Funduszu Promocji Kultury (Dz. Urz. MKiDN poz. 9) w § 9 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Rozstrzygnięcia Komisji są podejmowane zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji lub w przypadku jego nieobecności osoby, o której mowa w § 5 ust. 3.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA