| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 100
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 marca 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zaopatrywania i finansowania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji oraz wykonywania na ich rzecz robót budowlanych

Na podstawie art. 5 ust. 2 i art. 6g ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 8 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie zaopatrywania i finansowania komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji oraz wykonywania na ich rzecz robót budowlanych (Dz. Urz. KGP poz. 7) w § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zaopatrywanie komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji znajdujących się na terenie działania komendantów wojewódzkich Policji i Komendanta Stołecznego Policji, zwanych dalej „terenowymi komórkami organizacyjnymi KGP”, w sprzęt, wyposażenie, materiały, usługi oraz oprogramowanie, jest realizowane przez:

1) Biuro Logistyki Policji Komendy Głównej Policji, zwane dalej „BLP”, z zakupów centralnych, których zakres określa wykaz w części I–IV stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zaopatrywania jednostek organizacyjnych Policji w sprzęt, materiały i usługi (Dz. Urz. KGP poz. 19 oraz z 2013 r. poz. 20);

2) Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, zwane dalej „BŁil”, z zakupów, których zakres określa wykaz w części V stanowiący załącznik nr 1 do wytycznych, o których mowa w pkt 1;

3) komendy wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji, zwane dalej „KWP”, w pozostałym zakresie, ze środków wyodrębnionych w ich planach finansowych na utrzymanie terenowych komórek organizacyjnych KGP.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2013 r.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dremel

BIG ON DETAIL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »