REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 8

DECYZJA NR 29
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 stycznia 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji nr 849 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla rzeczników dyscyplinarnych (Dz. Urz. KGP Nr 22, poz. 169 oraz z 2008 r. Nr 17, poz. 103) w załączniku w części I „Założenia organizacyjno-programowe” ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Osoba prowadząca zajęcia ze słuchaczami reguluje czas przerw w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów kształcenia.”.

§ 2

. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381 oraz z 2012 r. poz. 899.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-31
  • Data wejścia w życie: 2014-01-29
  • Data obowiązywania: 2014-01-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA