REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 95

DECYZJA NR 361
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie trybu obiegu informacji, przekazywanych Policji ze zbiorów informacyjnych Służby Więziennej, zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności – Noe.NET oraz sposobu postępowania policjantów z tymi informacjami

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 139 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie trybu obiegu informacji, przekazywanych Policji ze zbiorów informacyjnych Służby Więziennej, zgromadzonych w Centralnej Bazie Danych Osób Pozbawionych Wolności – Noe.NET oraz sposobu postępowania policjantów z tymi informacjami (Dz. Urz. KGP poz. 28), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) otrzymała przepustkę z jednostki penitencjarnej – przekazywana jest automatycznie przez system teleinformatyczny za pośrednictwem policyjnej poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej służby dyżurnej jednostki organizacyjnej Policji właściwej ze względu na adres stałego pobytu wskazany przez tę osobę, z wyjątkiem Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich Policji i Komendy Stołecznej Policji;”;

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci wojewódzcy Policji i Komendant Stołeczny Policji sprawują nadzór nad obiegiem informacji przekazywanych z bazy danych – Noe.NET, w tym nad weryfikacją adresów e-mail, na które ma być wysyłana informacja z jednostek penitencjarnych.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA