REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 22

DECYZJA NR 120
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 marca 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 337 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej (Dz. Urz. KGP poz. 66) w załączniku do decyzji w pkt 1 „Założenia organizacyjno-programowe” ppkt 1.3 otrzymuje brzmienie:

„1.3. Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy w ramach swoich zadań służbowych będą prowadzić szkolenia w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Skierowani na kurs muszą posiadać uprawnienia użytkownika w zakresie posługiwania się przedmiotami służącymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej oraz uprawnienia instruktora taktyki i technik interwencji lub strzelań policyjnych (wyszkolenia strzeleckiego).

Uczestnikami pierwszej edycji kursu specjalistycznego dla instruktorów w zakresie posługiwania się przedmiotami przeznaczonymi do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej powinni być członkowie zespołu, powołanego decyzją nr 370 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie powołania zespołu do opracowania programu kursu specjalistycznego dla instruktorów posługiwania się paralizatorem elektrycznym, oraz instruktorzy posiadający uprawnienia pozapolicyjne w przedmiotowym zakresie.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381, z 2012 r. poz. 899 oraz z 2014 r. poz. 1312.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-26
  • Data wejścia w życie: 2015-03-20
  • Data obowiązywania: 2015-03-20
  • Dokument traci ważność: 2016-10-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA