REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 68

DECYZJA NR 364
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 listopada 2016 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji nr 64 Komendanta Głównego Policji z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego (Dz. Urz. KGP poz. 9) w załączniku w części I „Założenia organizacyjno-programowe” pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są policjanci, którzy wykonują albo są przewidywani do wykonywania zadań związanych z nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi lub występowaniem w charakterze oskarżyciela publicznego.”.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Andrzej Szymczyk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593 oraz z 2016 r. poz. 1526.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-11-16
  • Data wejścia w życie: 2016-11-09
  • Data obowiązywania: 2016-11-09
  • Dokument traci ważność: 2019-06-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA