REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 50

DECYZJA NR 162
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 lipca 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, 1948, 1955 oraz z 2017 r. poz. 244, 707, 768 i 1086) oraz § 8 ust. 2 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69 oraz z 2017 r. poz. 25) postanawia się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 15 i 62) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Biura do Walki z Cyberprzestępczością.”;

2) w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Sekcji Ochrony Pracy.”.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA