REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 16

ZARZĄDZENIE NR 14
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) w związku z art. 1 pkt 1 oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169 i 60) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 6 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 24) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach logistyki Komendy Głównej Policji - w budynkach, obiektach i na terenach będących w trwałym zarządzie Komendy Głównej Policji, użytkowanych przez komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji;

2) komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji - w budynkach, obiektach i na terenach będących w ich trwałym zarządzie, użytkowanych przez podległe im jednostki i komórki organizacyjne;";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku budynków, obiektów i terenów udostępnionych do użytkowania komórkom organizacyjnym Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub innym podmiotom, odpowiednie warunki ochrony przeciwpożarowej zapewniają osoby wyznaczone przez zarządcę trwałego tych nieruchomości do administrowania nimi.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-27
  • Data wejścia w życie: 2018-01-27
  • Data obowiązywania: 2018-01-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA