REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 22

ZARZĄDZENIE NR 20
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2045 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 1430 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania, rozliczania i użytkowania stacjonarnych telefonów służbowych (Dz. Urz. KGP z 2005 r. poz. 3, z 2010 r. poz. 70 oraz z 2014 r. poz. 77) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

"2c) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;",

b) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) właściwy merytorycznie wydział CBŚP, CLKP, BSWP, KWP, KSP, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz szkoły policyjnej;";

2) w § 2 w ust. 1:

a) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

"1b) Komendantowi BSWP i jego zastępcom;",

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

"8) rzecznikom prasowym: KGP, CBŚP, BSWP, KWP, KSP oraz oficerom prasowym KPP, KMP, KRP;

9) stanowiskom dowodzenia (kierowania) KGP, CBŚP, BSWP, KWP, KSP, KPP, KMP, KRP;".

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-27
  • Data wejścia w życie: 2018-01-27
  • Data obowiązywania: 2018-01-27
  • Dokument traci ważność: 2022-03-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA