reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 32
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 oraz z 2018 r. poz. 62) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 51 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 114, z 2016 r. poz. 39 oraz z 2017 r. poz. 75) w załączniku nr 5:

1) w rozdziale 1 w § 2 w ust. 3 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) zbiór historyczny KGP.";

2) po rozdziale 10 dodaje się rozdział 11 w brzmieniu:

"Rozdział 11

ZBIÓR HISTORYCZNY KGP.

§ 53. Zbiór historyczny KGP podlega ewidencji ilościowej prowadzonej w Biurze Historii i Tradycji Policji KGP w księgach inwentarzowych i ewidencyjnych, w sposób umożliwiający w szczególności ustalenie miejsca jego użytkowania oraz osoby odpowiedzialnej za powierzony składnik majątku.

§ 54. Inwentaryzacja zgodności wpisów w dokumentacji ewidencyjnej ze stanem faktycznym zbioru historycznego KGP powinna odbywać się nie rzadziej, niż co cztery lata, zgodnie z przepisami ustawy UOR.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Foreign Personnel Service

Agencja rekrutacji i zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama