| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 360
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 19 listopada 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 380 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz. Urz. KGP poz. 71 oraz z 2017 r. poz. 25) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części I "Założenia organizacyjno-programowe" w pkt 5 "Czas trwania kursu i organizacja zajęć" w akapicie 11 w zdaniu 1 skreśla się wyrazy "(w tym jedno obowiązkowo na poziomie szkoły gimnazjalnej).";

2) w części II "Treści kształcenia" w temacie nr 7 "Działania profilaktyczne" w tabeli wiersz nr 10 "Praktyczna realizacja spotkania profilaktycznego" w kolumnie "Wskazówki do realizacji" w zdaniu 2 skreśla się wyrazy "(w tym jedno obowiązkowo na poziomie szkoły gimnazjalnej).".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Andrzej Szymczyk

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526 oraz z 2018 r. poz. 208.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dariusz Selak

Dyrektor Biura Relacji z Klientami, PFR Portal PPK Sp. z o. o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »