Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 31
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.2) ) w § 15 w ust. 2:

1) pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) nadzorowanie, koordynowanie i wspieranie działań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji w zakresie czynności dochodzeniowo-śledczych;

2) nadzorowanie, koordynowanie oraz wspieranie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dotyczących zwalczania przez jednostki organizacyjne Policji przestępstw kryminalnych, narkotykowych, gospodarczych i korupcyjnych;";

2) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) realizowanie zadań związanych z wykorzystaniem psów tropiących osoby według założeń mantrailingu;".

§ 2.

1. Dyrektor Biura Kryminalnego wyda decyzję, o której mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor biura, o którym mowa w ust. 1, dostosuje karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 13 ust. 1 zarządzenia wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

KOMENDANT GŁÓWNY POLICJI

W porozumieniu:

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 956, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005 i 1728.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16 oraz z 2021 r. poz. 15 i 57.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-28
  • Data wejścia w życie: 2021-10-01
  • Data obowiązywania: 2021-10-01

Dzienniki Urzędowe