Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 217

DECYZJA NR 272
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 782 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 października 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 150, z 2013 r. poz. 77 oraz z 2015 r. poz. 63) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Kursy specjalistyczne dla służby dyżurnej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji, rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, kontynuuje się na podstawie programu obowiązującego w dniu ich rozpoczęcia.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462, z 2021 r. poz. 647 oraz z 2022 r. poz. 54 i 783.

Załącznik 1. [PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI]

Załącznik do decyzji nr 272 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 sierpnia 2022 r.

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO DLA SŁUŻBY DYŻURNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, KOMEND WOJEWÓDZKICH POLICJI, KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI

Treść załącznika w wersji PDF do pobrania tutaj

Dzienniki Urzędowe