REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 15

ZARZĄDZENIE NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 lutego 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 41 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach (Dz. Urz. KGP poz. 99, z 2017 r. poz. 42 oraz z 2019 r. poz. 55) w załączniku do zarządzenia w § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy I Zastępcy Komendanta, zastępców Komendanta, Głównego Księgowego Komendy, kierowników komórek organizacyjnych Komendy oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników komórek organizacyjnych Komendy, wyznaczonych do koordynowania pracy tych komórek.

2. Podział zadań pomiędzy Komendantem, I Zastępcą Komendanta a jego zastępcami określa Komendant.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

p. o. Komendant Główny Policji
insp. Marek BOROŃ


1) Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA