REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 36

ZARZĄDZENIE NR 21
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 czerwca 2024 r.

o zmianie zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2024 r. poz. 145) w związku z § 3 i § 18 zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 9, poz. 42) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 15 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 86) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do czasu zorganizowania archiwum Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości obsługę tej jednostki organizacyjnej Policji w zakresie działalności archiwalnej prowadzą:

1) Główne Archiwum Policji, w części dotyczącej akt:

a) oznaczonych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne”, wytworzonych przez komórki organizacyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,

b) wytworzonych przez komórki organizacyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usytuowane na terenie m.st. Warszawy,

c) osobowych funkcjonariuszy oraz pracowników Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

2) archiwa komend wojewódzkich Policji w pozostałej części, zgodnie z ich właściwością miejscową.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

insp. Marek BOROŃ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-06-17
  • Data wejścia w życie: 2024-06-18
  • Data obowiązywania: 2024-06-18

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA