REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 18

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA NA MEBIS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KARY PIENIĘŻNEJ (sygn. DPS-WPO.456.28.2018)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie nałożenia na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie kary pieniężnej (sygn. DPS-WPO.456.28.2018).

DPS-WPO.456.28.2018

Warszawa, dnia 31 lipca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm., dalej: "k.p.a."), art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 621 ze zm., dalej: "ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym") oraz art. 228 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 228 ust. 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 56 ze zm., dalej: "ustawa o funduszach inwestycyjnych") w brzmieniu obowiązującym do dnia 3 czerwca 2016 r., tj. przed wejściem wżycie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 615),

Komisja Nadzoru Finansowego

1) uchyla w całości decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 28 października 2016 r. (sygn. DPP/WPAII/476/26/39/2014/2016/JM), która nakłada na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 150.000 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy) w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez dokonanie emisji obligacji serii E w wysokości przekraczającej 75% wartości aktywów netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji serii E oraz § 11 ust. 1 pkt 28 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156, poz. 1235, dalej: "Rozporządzenie"), w związku z przekazaniem z opóźnieniem raportów bieżących informujących o emisji obligacji serii D i E.

2) nakłada na Mebis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie karę pieniężną w wysokości 120 000 zł (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy) w związku z naruszeniem przez Future Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty: art. 188 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych poprzez dokonanie emisji obligacji serii E w wysokości przekraczającej 75% wartości aktywów netto na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez zgromadzenie inwestorów uchwały o emisji obligacji serii E oraz § 11 ust. 1 pkt 28 w zw. z § 20 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z przekazaniem z opóźnieniem raportów bieżących informujących o emisji obligacji serii D i E.

(...)

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Marek Chrzanowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-09-03
  • Data wejścia w życie: 2018-09-03
  • Data obowiązywania: 2018-09-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA