REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 31

UCHWAŁA NR 474/2018
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wydania Rekomendacji L dotyczącej roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 i 2243), art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.1)) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 621, z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wydaje się Rekomendację L dotyczącą roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.

Komisja Nadzoru Finansowego oczekuje, że rekomendacja, o której mowa w § 1, zostanie wprowadzona do dnia 31 marca 2019 r.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Jacek Jastrzębski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62, 106, 138, 650, 723, 771, 864, 1000, 1075, 1499, 1544, 1629 i 2243.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 685, 1075, 2215 i 2243.

Załącznik 1. [REKOMENDACJA L DOTYCZĄCA ROLI BIEGŁYCH REWIDENTÓW W PROCESIE NADZORU NAD BANKAMI ORAZ SPÓŁDZIELCZYMI KASAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYMI]

Załącznik do uchwały nr 474/2018
Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 18 grudnia 2018 r. (poz. 31)

REKOMENDACJA L
DOTYCZĄCA ROLI BIEGŁYCH REWIDENTÓW
W PROCESIE NADZORU NAD BANKAMI ORAZ SPÓŁDZIELCZYMI KASAMI OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYMI

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-12-31
  • Data wejścia w życie: 2019-01-01
  • Data obowiązywania: 2019-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA