Kategorie

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2021 oraz wysokości kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych do pokrycia w roku 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych (Dz. U. poz. 1646) ogłasza się, co następuje:

1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2021 wynosi 0,014 %;

2) wysokość kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych, zwanych dalej "kosztami nadzoru", do pokrycia w 2021 roku wynosi 767 793 zł, przy uwzględnieniu, że:

a) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 oraz z 2021 r. poz. 680), ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru, w roku 2021 wynosi 955 070 zł,

b) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru, w roku 2020 wynosiła 1 902 918 zł,

c) wysokość wykonanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru, w roku 2020 wyniosła 1 715 641 zł.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Jacek Jastrzębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.