Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 23 lipca 2021 r.

w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2021 oraz wysokości kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową do pokrycia w roku 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wpłat z tytułu nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. poz. 1855) ogłasza się, co następuje:

1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2021 wynosi 0,011569 %;

2) wysokość kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową, zwanych dalej "kosztami nadzoru", do pokrycia w roku 2020 wynosi 1 104 787 zł, przy uwzględnieniu, że:

a) wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2021 wynosi 1 444 252 zł,

b) wysokość planowanych kosztów nadzoru w roku 2020 wynosiła 3 449 305 zł,

c) wysokość wykonanych kosztów nadzoru w roku 2020 wyniosła 3 109 840 zł.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Jacek Jastrzębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-28
  • Data obowiązywania: 2021-07-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe