Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT NR 264
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie terminu sprawdzianu umiejętności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355 i 680) ogłasza się, że najbliższy sprawdzian umiejętności odbędzie się w dniu 7 listopada 2021 r.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych:
Magdalena Łapsa-Parczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-30
  • Data obowiązywania: 2021-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe