REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 22

UCHWAŁA NR 336/2023
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 15 września 2023 r.

w sprawie wydania Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 365 ust. 1 pkt 2 lit. a-c ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 656, 614, 825 i 1723), art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705 i 1723) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wydaje się Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Zakłady ubezpieczeń dostosują swoją działalność do rekomendacji, o których mowa w § 1, nie później niż w terminie do dnia 1 kwietnia 2024 r.

2. Do czasu dostosowania, o którym mowa w ust. 1, zakłady ubezpieczeń stosują rekomendacje, o których mowa w § 4.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 4.

Traci moc uchwała nr 228/2016 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących badania adekwatności produktu (Dz. Urz. KNF poz. 10).

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

Krystian Wiercioch

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Nadzoru Finansowego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik 1. [Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym]

Załącznik do uchwały nr 336/2023
Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 15 września 2023 r. (poz. 22)

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
  • Data wejścia w życie: 2023-09-20
  • Data obowiązywania: 2023-09-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA