REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 30

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wysokości stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty za 2023 r. oraz pozostałych danych dotyczących kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi do pokrycia w 2023 r.

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 767) ogłasza się, co następuje:

1. Suma kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 1394 i 1723), zwanej dalej „ustawą", wszystkich krajowych instytucji płatniczych, które prowadziły działalność w ostatnim dniu 2022 r., ustalana na podstawie danych przekazanych Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach rocznego sprawozdania finansowego, na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy na ostatni dzień 2022 r., a w przypadku krajowych instytucji płatniczych, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym - na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w 2022 r., wynosi 175 567 135,15 zł.

2. Wysokość stawki obowiązującej dla ustalenia należnej wpłaty wnoszonej przez krajową instytucję płatniczą na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi za 2023 r., obliczona zgodnie z § 2 ust. 3 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego, zwanego dalej „rozporządzeniem", wynosi 0,425381 %.

3. Wysokość kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi do pokrycia w 2023 r. wynosi 746 830,05 zł, przy uwzględnieniu, że:

1) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 753, 825, 1705, 1723 i 1843), zwanej dalej „ustawą o nadzorze nad rynkiem finansowym", ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2023 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami płatniczymi, wynosi 749 573,31 zł;

2) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2022 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami płatniczymi, wynosiła 598 166,56 zł;

3) wysokość wykonanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na 2022 r., w części przypadającej na koszty nadzoru nad instytucjami płatniczymi, wyniosła 646 823,30 zł;

4) suma opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze do dnia 30 września 2023 r. wynosi 51 400,00 zł.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Jacek Jastrzębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-31
  • Data wejścia w życie: 2023-10-31
  • Data obowiązywania: 2023-10-31
  • Dokument traci ważność: 2023-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA