REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 5

UCHWAŁA NR 60/2024
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie wydania Rekomendacji G dotyczącej zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 137 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488, z późn. zm.), art. 12 ust. 1b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), art. 11 ust. 1 oraz art. 67 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 135) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wydaje się Rekomendację G dotyczącą zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach, stanowiącą załącznik do uchwały.

§ 2.

1. Banki dostosują swoją działalność do rekomendacji, o której mowa w § 1, nie później niż w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

2. Do czasu dostosowania, o którym mowa w ust. 1, banki stosują Rekomendację G dotyczącą zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach z 2002 r.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

W imieniu
Komisji Nadzoru Finansowego

Jacek Jastrzębski

Przewodniczący
Komisji Nadzoru Finansowego

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/


1) Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały, zastępuje Rekomendację G dotyczącą zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach z 2002 r.

Załącznik 1. [Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach]

Załącznik do uchwały nr 60/2024
Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 lutego 2024 r.
(Dz. Urz. KNF poz. 5)

Rekomendacja G dotycząca zarządzania ryzykiem stopy procentowej w bankach

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-02-29
  • Data wejścia w życie: 2024-03-01
  • Data obowiązywania: 2024-03-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA