REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 2

ZARZĄDZENIE Nr 2
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 27 grudnia 2011 r.

zmieniającego zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 11 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej – Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 12, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Tworzy się państwową jednostkę budżetową – Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.”;

2) uchyla się § 2;

3) uchyla się załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z 2008 r. Nr 9, poz. 43 i 45, z 2009 Nr 1, poz. 5 i Nr 8, poz. 44, z 2010 r. Nr 10, poz. 46 oraz z 2011 r. Nr 9, poz. 46.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-01-26
  • Data wejścia w życie: 2011-12-27
  • Data obowiązywania: 2011-12-27
  • Dokument traci ważność: 2016-07-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA