REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 6

DECYZJA Nr 1
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których głównym dysponentem jest Minister Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa (Dz. U. Nr 245, poz. 1637 oraz z 2011 r. Nr 161, poz. 970) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się dysponentami środków budżetu państwa bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu:

1) drugiego stopnia w:

a) części 27 – Informatyzacja – Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie,

b) części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – Dyrektora Władzy Wdrażającej Programy Europejskie;

2) trzeciego stopnia w:

a) części 17 – Administracja publiczna:

– Głównego Geodetę Kraju,

– Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

b) części 26 – Łączność – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

c) części 27 – Informatyzacja:

– Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

– Dyrektora Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

d) części 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – Dyrektora Generalnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji,

e) części 80 – Regionalne izby obrachunkowe, bezpośrednio podległymi dysponentowi głównemu:

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,

– Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze.

§ 2.

Tracą moc:

1) decyzja Nr 42 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w częściach, których głównym dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 4, poz. 24), w zakresie dotyczącym ustanowienia dysponentów w częściach 17 – Administracja państwowa, 27 – Informatyzacja, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne;

2) Decyzja Nr 46 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa w części 80 – Regionalne izby obrachunkowe (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 5, poz. 26).

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 18 listopada 2011 r.

 

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA