REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 17

ZARZĄDZENIE Nr 12
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 17 czerwca 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 w związku z ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 10 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 26) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1) przewodniczący: Magdalena Młochowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;

2) członkowie niezależni:

a) Jan Pastwa – Dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,

b) Jacek Gdański – Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

3) członkowie zależni:

a) Halina Tymczyszyn – Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,

b) Katarzyna Kobierska – Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER
ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-06-19
  • Data wejścia w życie: 2013-06-19
  • Data obowiązywania: 2013-06-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA