REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 6

ZARZĄDZENIE NR 2
GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

z dnia 16 czerwca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 8 ustawy o Radzie Ministrów z dnia 8 sierpnia 1996 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz § 4 ust. 2 statutu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska nadanego rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 1174) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 3 Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 w ust. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) prowadzenie spraw związanych ze współpracą Głównego Inspektora z mediami.”;

2) w § 18:

a) uchyla się pkt 7,

b) dotychczasowe pkt 8–11 oznacza się jako pkt 7–10.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-07-03
  • Data wejścia w życie: 2015-06-17
  • Data obowiązywania: 2015-06-17
  • Dokument traci ważność: 2015-07-13

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA