reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 4 czerwca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 65 Ministra Środowiska z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Magurskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2, w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną”:

a) w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, w lp. 10, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„1. Obręb Ochronny Krempna – 12c, 57c, 153a, 155b, 158a, 166d, 191j, 204b, 205c.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 4b, 133b, 163a, 164d,f”,

b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli:

– w lp. 1, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„1. Obręb Ochronny Krempna – 1a,f,j, 2f,g,i, 3d,f,h, 7c,d,f,i,j, 50a,d, 53h,j,k,l,m,n, 54a,b, 55a,b, 56b, 69c, 74a,b, 78f,i,j,l,m,n,o,p, 97d, 105g,i, 107b, 108b,d,f, 109b,c,d, 110c,d, 114a,d, 115a,c,d,f,g, 116a,c,f, 118b,c,i,h, 122a,d, 123a, 127b,c, 153c,d,i,j, 161b,c,d,f,g,h,i, 165a,b,c, 183a,b,c,d,f,g,h, 185a,c, 186b,h,i,j,k,l,m,n,o,p, 187b,f,g, 191b,i,h, 198a,b, 205h,i,l, 208d, 209c, 210b, 104/18, 133/8, 282/5, 283/1, 286/2, 286/4, 205/1.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 5d,f, 69b,d, 77c,f, 132b,c, 133c, 141n,i, 142d, 161a,b, 169c, 173d,f,g,h, 294b,c,h, 296a,b,g,l,m,o”,

– w lp. 2, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„1. Obręb Ochronny Krempna – 1f,j, 2g, 3f,h, 7c,j, 33d, 41c, 50a, 69c, 78i,n, 108d, 114a, 115a, 116a, 118c,i, 153b,c,i, 161b, 165c, 183a,b, 186k.

2. Obręb Ochronny Żmigród – 294b”,

– w lp. 3, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Pas długości 9,01 km i szerokości 10 m”;

2) w załączniku nr 3, w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną”:

a) w lit. A „Czynna ochrona gatunków roślin”, w tabeli:

– w lp. 1, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 2,16 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 56b, 108d,g”,

– w lp. 2, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,82 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 2f,g, 119b, 125a,b”,

– lp. 5 otrzymuje brzmienie:

„5

Stare odmiany drzew owocowych z pierwszej połowy XX wieku

Zabiegi pielęgnacyjne młodych drzewek owocowych i starych sadów

Wykoszenie roślinności zielnej w istniejących nasadzeniach oraz starych sadach na powierzchni 3,3 ha w obrębach ochronnych:
1) Krempna – 2i,g, 3d,f, 78i,j,o, 108d,f, 115d, 118c,d, 153i, 172d,c 187a, 282/5, 283/1,
2) Żmigród – 120a, 294c, 296o

 

 

Produkcja i wysadzenie z zabezpieczeniem młodych drzewek owocowych

Wyprodukowanie 100 sztuk drzewek owocowych, przygotowanie terenu poprzez koszenie i wysadzenie z zabezpieczeniem siatką w obrębach ochronnych:
1) Krempna – 2i, 3f, 8b, 31f, 69c, 74a, 115d, 118b, 153f, 172a,b, 173a, 186b, 191b,
2) Żmigród – 134a, 161a

 

 

Zabiegi pielęgnacyjne w starych sadach

Odsłonięcie i prześwietlenie 70 sztuk starych drzew w obrębach ochronnych:
1) Krempna – 8b, 33d, 41c,d,g, 50a,b, 53h,i,j,l,m,n, 69c, 74a, 78i,m,p, 79b, 115a,c,d,f, 116g, 118c,i,d, 183a,h, 186h,j, 191b,c,d,f,g,
2) Żmigród –173 a,g,h”

 

– dodaje się lp. 8 – 11 w brzmieniu:

„8

Kosaciec syberyjski
(Iris sibirica)

Ochrona populacji gatunku

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,01 ha w obrębach ochronnych:
1) Krempna – 174d, 178b,
2) Żmigród – 173a

9

Mieczyk dachówkowaty
(Gladiolus imbrictatus)

 

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,68 ha w Obrębie Ochronnym Żmigród – 135a, 173b,c, 190a,b, 195b,c

10

Goryczka wąskolistna
(Gentiana pneumonanthe)

 

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 0,19 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 100b, 101a

11

Gnidosz błotny
(Pedicularis palustris)

 

Ręczne lub mechaniczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 1,62 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 78a,b,c,d,f

 

b) w lit. B „Czynna ochrona gatunków zwierząt”, w tabeli:

– w lp. 5, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„Czyszczenie 4 oczek wodnych w obrębach ochronnych:

1) Krempna – 38a, 78i,

2) Żmigród – 120a, 205f”,

– dodaje się lp. 9 – 12 w brzmieniu:

„9

Modraszek arion
(Maculinea arion)

Ochrona populacji gatunku

Ręczne usuwanie krzewów i wykoszenie na powierzchni 0,73 ha w Obrębie Ochronnym Krempna – 78i

10

Chrząszcze
(Coleoptera)

Odłów chrząszczy w pracach inwentaryzacyjnych na potrzeby opracowywania projektu planu ochrony dla Parku

Chwytanie, przetrzymywanie lub uśmiercane gatunków chrząszczy oraz ich stadiów larwalnych metodą czerpakowania lub przeglądania materiału roślinnego – w celu oznaczenia gatunkowego czynności będą wykonywane na losowo wybranych powierzchniach o wymiarach 1x1 km

11

1.Ryby.
2. Bentos

Odłów ryb i bentosu w pracach inwentaryzacyjnych na potrzeby opracowania projektu planu ochrony dla Parku

1. Ryby będą odławiane w potoku Kłopotnica za pomocą elektrycznego narzędzia do połowu ryb Hans Grassl 1G600, techniką brodzenia z zebraniem niewielkiej części populacji do dalszych badań.
2. Bentos będzie pobierany za pomocą siatki i zebrany do dalszych badań. Odławianie ryb i pobieranie bentosu będzie wykonywane na rzece Wisłoce poniżej ujścia rzeki Wilsznia na odcinku 500 m oraz na dwóch stanowiskach na potoku Kłopotnica

12

1. Derkacz (Crex crex).
2. Przepiórka (Coturnix coturnix).
3. Słonka (Scolopax rusticola)

Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes) oraz eliminacja jenota (Nyctereutes procyonoides) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. –prawo łowieckie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1226 oraz z 2014 r. poz. 228)

1. Odstrzały redukcyjne 20 osobników lisa (Vulpes vulpes) (z wyłączeniem uroczyska pn. „Ciechania”, w oddziałach 47–55, 74, 78–81, 114–128).
2. Eliminacja jenota (Nyctereutes procyonoides)

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama