reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 9
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 2 lutego 2017 r.

w sprawie powołania Komisji wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych realizowanych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w 2017 r.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079 i 1311) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych realizowanych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w 2017 r., zwaną dalej „Komisją”.

§ 2.

Do zadań Komisji należy:

1) przygotowanie opinii oraz rekomendacji na temat propozycji projektów naukowych przedstawionych do realizacji w 2017 r. przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy;

2) monitorowanie projektów naukowych wybranych do realizacji w 2017 r. przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, w tym przez ocenę sprawozdań cząstkowych;

3) odbiór projektów naukowych realizowanych w 2017 r. przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w oparciu o dostarczone rezultaty (sprawozdania końcowe, raporty z badań oraz streszczenia).

§ 3.

W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji – Urszula Włodarczyk, Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego;

2) zastępca przewodniczącego Komisji – Rafał Piechota, Zastępca Dyrektora Biura Ministra;

3) sekretarz Komisji – Urszula Jankowska, radca generalny w Departamencie Sportu Wyczynowego;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Anna Kuder, Zastępca Dyrektora Departamentu Sportu Wyczynowego,

b) Tomasz Marcinkowski, radca generalny w Departamencie Sportu Wyczynowego,

c) Jan Pośnik, radca ministra w Departamencie Sportu Wyczynowego,

d) Justyna Banaczkowska, główny specjalista w Departamencie Kontroli i Nadzoru,

e) Maryla Dębicka, specjalista w Biurze Ministra.

§ 4.

Tryb pracy Komisji wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych realizowanych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w 2017 r. określa Regulamin prac Komisji stanowiący załącznik do decyzji.

§ 5.

Komisja sporządza protokół z oceny propozycji projektów naukowych, zgłoszonych do realizacji w 2017 r. przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy oraz przedstawia kierownictwu Ministerstwa Sportu i Turystyki rekomendacje co do wyboru projektów do realizacji.

§ 6.

Komisja w przypadku monitorowania lub odbioru projektów naukowych realizowanych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w 2017 r. sporządza każdorazowo opinię odbioru projektu na podstawie sprawozdania cząstkowego oraz protokół odbioru projektu na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

§ 7.

W posiedzeniach Komisji na zaproszenie Przewodniczącego mogą brać udział eksperci z głosem doradczym (bez prawa głosu).

§ 8.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 9.

Komisja po wykonaniu prac, o których mowa w § 5, ulega rozwiązaniu.

§ 10.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI]

Załącznik do Decyzji Nr 9 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 2 lutego 2017 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI

§ 1. Komisja wyboru, oceny i odbioru projektów naukowych realizowanych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w 2017 roku, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

2. Prowadzenie dokumentacji z prac Komisji nadzoruje jej Sekretarz. Z prac Komisji Sekretarz sporządza:

1) protokół z oceny propozycji projektów naukowych przedstawionych do realizacji w 2017 r. przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy oraz przedstawia kierownictwu Ministerstwa Sportu i Turystyki rekomendacje co do wyboru projektów do realizacji;

2) w przypadku monitorowania lub odbioru projektów naukowych realizowanych przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w 2017 r. każdorazowo opinię lub protokół odbioru projektu na podstawie sprawozdania cząstkowego oraz protokół odbioru na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji projektu w oparciu o dostarczone rezultaty m.in. raporty z badań oraz streszczenia.

3. Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego Komisji w zależności od potrzeb związanych z etapem realizacji projektów.

5. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą wyboru projektów naukowych oraz wysokości ich dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji. Przy równej liczbie głosów decydujący jest głos przewodniczącego.

§ 3. 1. Komisja ocenia propozycje projektów naukowych pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Wartość merytoryczną projektów naukowych Komisja ocenia według nw. kryteriów:

1) wartość naukowo-badawcza projektu;

2) znaczenie badań naukowych dla rozwoju sportów olimpijskich;

3) zgodność z zakresem tematycznym;

4) adekwatność, jakość, efektywność alokacji zasobów finansowych;

5) dorobek i doświadczenie badawcze wykonawców, zastosowane metody i aparatura badawcza, grupa badawcza (poziom sportowy, wielkość, zróżnicowanie), oraz formy upowszechniania wyników.

§ 4. Ostatecznego rozstrzygnięcia dotyczącego wyboru oraz wysokości dofinansowania projektów naukowych planowanych do realizacji przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy w 2017 r. dokonuje Minister Sportu i Turystyki.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Business Tax Professionals Sp. z o.o. sp. k.

Doradztwo podatkowe, przeglądy i szkolenia podatkowe, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama