reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 11 września 2017 r.

w sprawie utworzenia Zespołu roboczego do przygotowania rekomendacji w zakresie zabezpieczeń finansowych dla podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i określenia zasięgu terytorialnego działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół roboczy do przygotowania rekomendacji w zakresie zabezpieczeń finansowych dla podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i określenia zasięgu terytorialnego działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Sportu i Turystyki.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dariusz Rogowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

2) Sekretarz Zespołu - Ewa Puciata - ekspert w Departamencie Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

3) członkowie Zespołu:

a) dr hab. Marcin Orlicki, prof. UAM, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu,

b) dr Jerzy Raciborski, Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie,

c) dr Tomasz Wites, Uniwersytet Warszawski w Warszawie,

d) dr hab. Hanna Zawistowska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,

e) Renata Mentlewicz - Dyrektor Biura, Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,

f) Marcin Mączyński - Sekretarz Generalny, Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego,

g) Sebastian Leszczyński - przedstawiciel Polskich Linii Lotniczych LOT,

h) Norbert Jeziolowicz - Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych, Związek Banków Polskich.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przygotowanie wytycznych w zakresie zabezpieczeń finansowych dla podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych;

2) określenie zasięgu terytorialnego działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych.

§ 4.

1. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, w miarę potrzeb.

2. Posiedzenia Zespołu będą odbywać się w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

3. Zespół reprezentowany przez Przewodniczącego jest upoważniony do występowania do właściwych podmiotów o dane mające znaczenie dla przygotowania rekomendacji w zakresie zabezpieczeń finansowych dla podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i określenia zasięgu terytorialnego działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie usług turystycznych.

4. Zespół może wykorzystywać opinie podmiotów zewnętrznych.

5. Z posiedzeń Zespołu sporządzane są protokoły.

6. Prace Zespołu zakończone będą sprawozdaniem, zawierającym rekomendacje w zakresie zabezpieczeń finansowych dla podmiotów ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych, a także określenie zasięgu terytorialnego działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i podmioty ułatwiające nabywanie powiązanych usług turystycznych, które zostaną przedłożone Ministrowi Sportu i Turystyki.

§ 5.

1. Za pracę w Zespole nie przysługuje wynagrodzenie. Członkowie Zespołu wykonują czynności społecznie.

2. Członkowi Zespołu, przysługuje zwrot kosztów dojazdu spoza Warszawy na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce strefy budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167). Koszty dojazdu samolotem nie mogą być wyższe niż koszty dojazdu naziemnym środkiem transportu.

3. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 2 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów.

4. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 2 pokrywane są z budżetu państwa z części 40 - Turystyka.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu po zakończeniu prac, do których został powołany, w szczególności po otrzymaniu przez Ministra Sportu i Turystyki sprawozdania, o którym mowa w § 4 ust. 6.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie dzień po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz.U. poz. 1911).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Przybysz

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama