reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 58
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji Oceniającej do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach ogłoszonego "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r." dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650, 723, 1629) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Oceniającą do spraw opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach ogłoszonego "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r." dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Dariusz Buza - Przewodniczący;

2) Wojciech Dobrowolski - Zastępca Przewodniczącego;

3) Maciej Rosiński - Sekretarz;

4) Szymon Cienki;

5) Barbara Czyżak - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

6) Marcin Brzychcy;

7) Grażyna Felczak;

8) Piotr Jasiukajć;

9) Wojciech Jakubowski;

10) Bartłomiej Kamiński;

11) Katarzyna Kacprzyk;

12) Monika Kaniewska;

13) Marzena Kułak;

14) Anna Mikielska;

15) Agnieszka Myrcha;

16) Teresa Pałczyńska;

17) Marcin Paprocki;

18) Maciej Pliszka;

19) Bożenna Potentas;

20) Aneta Rosa-Szymańska;

21) Magdalena Sadowska;

22) Magdalena Skrzeczyńska;

23) Honorata Siek;

24) Agnieszka Sut-Angowska;

25) Marian Sypniewski - Polski Komitet Olimpijski;

26) Iwona Szczepańska;

27) Beata Szeląg.

§ 3.

1. Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z "Regulaminem prac Komisji Oceniającej", stanowiącym załącznik Nr 1 do decyzji.

2. Wzór Protokołu oceny wniosku na rok 2019 w ramach "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.", stanowi załącznik Nr 2 do decyzji.

§ 4

. Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ]

Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 58
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 listopada 2018 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI OCENIAJĄCEJ

§ 1. 1. Komisja Oceniająca, zwana dalej "Komisją", obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego Członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, Sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

5. Udział w pracach Komisji ma charakter nieodpłatny.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w 2019 roku w ramach "Programu Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2019 r.", w formie protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych - pod względem formalnym i merytorycznym - protokołów oceny wniosków sporządzonych przez Członków Komisji.

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów.

5. Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację danego zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego Programu.

7. Komisja dokonuje rozstrzygnięcia propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 Członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja przekazuje protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia zabezpieczenia środków finansowych.

2. Ostatecznego rozstrzygnięcia naboru wniosków dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki naboru wniosków, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki (bip.msit.gov.pl), w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.msport.gov.pl).

Załącznik 2. [PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU – PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 R.]

Załącznik Nr 2 do Decyzji Nr 58
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 28 listopada 2018 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU - PROGRAM UPOWSZECHNIANIA SPORTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2019 R.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

PIRXON

PIRXON SA (dawniej SmartMedia Sp. z o.o.) od 2004 roku optymalizuje procesy, dostarczając zaawansowane rozwiązania informatyczne polskim i zagranicznym firmom.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama