reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 16
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 21 marca 2019 r.

zmieniającą decyzję w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" na rok 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1652)) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do decyzji nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z 9 listopada 2018 r.

w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" na rok 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 81), rozdział XII otrzymuje brzmienie:

"XII ZASADY REALIZACJI I ROZLICZENIA UMOWY

1. Przekazanie dofinansowania na realizację danego zadania następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wnioskodawcą.

2. Szczegółowe warunki dofinansowania i rozliczania zadania reguluje umowa o dofinansowanie zadania.

3. Środki na realizację zadania mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie kosztów określonych w programie, umowie i załącznikach do umowy.

4. Przekazywanie środków finansowych odbywać się będzie, zgodnie z harmonogramem określonym w umowie.

5. Wnioskodawca zobowiązany jest do poddania się kontroli w zakresie objętym umową oraz udostępnienia na wniosek Ministra wszystkich niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanego zadania - na warunkach określonych w umowie.

6. Dokumenty niezbędne do rozliczenia umowy, należy przesłać elektronicznie

i w formie papierowej najpóźniej 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania (data zakończenia realizacji zajęć sportowych):

1) załącznik 1 - rozliczenie rzeczowo-finansowe zadania,

2) załącznik 1a - rozliczenie zakupu sprzętu sportowego w przypadku, gdy sprzęt sportowy był elementem wnioskowanego dofinansowania,

3) załącznik 2 - sprawozdanie merytoryczne z realizacji zadania,

4) załącznik 3 - deklaracja rozliczenia dotacji,

5) załącznik 4 - zestawienie finansowe dokumentów księgowych.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 723, 1629 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 375.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Leszek Markiewicz

Agent nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama