reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 12
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu ekspertów przygotowującego rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271), art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 2153 i 2245), zwanej dalej "ustawą" oraz w związku z § 2-5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, trybu powoływania ekspertów oraz procedury porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji (Dz. U. poz. 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się zespół ekspertów przygotowujący rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Obsługa w Turystyce zdrowotnej", zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) Izabella Łęcka - członek Zespołu;

2) Mariusz Arent - członek Zespołu;

3) Anna Białk-Wolf - członek Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) porównanie wymaganych efektów uczenia dla kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej" z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia;

2) opracowanie i przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw turystyki rekomendacji dotyczącej przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej "Obsługa w turystyce zdrowotnej" oraz odniesienie do poziomu Sektorowej Ramy Kwalifikacji sektora turystyka.

§ 4.

1. Za udział w pracach Zespołu członkom Zespołu spoza Ministerstwa Sportu i Turystyki przysługuje wynagrodzenie.

2. Koszty związane z wykonywaniem zadań przez członków zespołu ponosi Minister Sportu i Turystyki z części 40 - Turystyka.

§ 5.

Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu, odpowiednio:

1) z dniem wydania pozytywnej opinii Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o której mowa w art. 21 ust. 4 ustawy albo,

2) z dniem przedstawienia ministrowi właściwemu do spraw turystyki ponownej rekomendacji, o której mowa w art. 21 ust. 6 pkt 2 ustawy.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Minister Sportu i Turystyki

Witold Bańka

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mecenas Adrian Achtelik jest radcą prawnym, partnerem zarządzającym w kancelarii ACHTELIK SIWKA I WSPÓLNICY ADWOKACI I RADCY PRAWNI Sp.p. z Katowic specjalizującej się w kompleksowych rozwiązaniach prawnych dla spółek handlowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama