REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 24

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 24 marca 2014 r.

w sprawie wejścia w życie Umowy wielostronnej M 237 zawartej na podstawie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Tekst pierwotny

Niniejszym podaje się do wiadomości, że na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 815) w dniu 6 marca 2014 r. została podpisana i weszła w życie Umowa wielostronna M 237.

Tekst Umowy wielostronnej M 237 określa załącznik do obwieszczenia.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa podpisały Umowę wielostronną M 237 w podanych niżej datach:

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

i Irlandii Północnej

05.05.2011

Republika Federalna Niemiec

16.05.2011

Królestwo Belgii

25.05.2011

Królestwo Szwecji

10.06.2011

Królestwo Niderlandów

16.06.2011

Republika Francuska

17.06.2011

Wielkie Księstwo Luksemburga

25.07.2011

Republika Włoska

05.08.2011

Irlandia

28.09.2011

Republika Finlandii

28.09.2011

Republika Austrii

28.02.2012

Republika Portugalii

06.03.2012

Królestwo Danii

25.04.2012

Konfederacja Szwajcarii

29.06.2012

 

Minister Infrastruktury i Rozwoju: E. Bieńkowska

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1391).

Załącznik 2. [Umowa wielostronna M 237 zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 załącznika A do Umowy ADR, dotycząca przewozu różnych gazów klasy 2 w butlach zatwierdzonych przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki, w odniesieniu do podrozdziału 1.1.4.2 Umowy ADR]

Załącznik
do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 24 marca 2014 r. (poz. 24)

UMOWA WIELOSTRONNA M 237

zawarta na podstawie przepisów podrozdziału 1.5.1.1 załącznika A do Umowy ADR, dotycząca przewozu różnych gazów klasy 2 w butlach zatwierdzonych przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki, w odniesieniu do podrozdziału 1.1.4.2 Umowy ADR

W drodze odstępstwa od przepisów 6.2.3.4 (badanie i próba odbiorcza), 6.2.3.5 (badanie i próba okresowa), 6.2.3.6 (zatwierdzenie naczyń ciśnieniowych), 6.2.3.7 (wymagania dla producentów), 6.2.3.8 (wymagania dla jednostek inspekcyjnych) oraz 6.2.3.9 (oznakowanie naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania) Umowy ADR, gazy i ciecze wymienione w tabelach 4.1.4.1 P200 ADR importowane zgodnie z 1.1.4.2 w naczyniach ciśnieniowych wielokrotnego napełniania wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 2011 r. oraz zatwierdzonych przez Departament Transportu Stanów Zjednoczonych Ameryki, mogą być przewożone z miejsca tymczasowego składowania do odbiorcy finalnego, na następujących warunkach:

1. W przypadku importu z państwa nie będącego stroną Umowy ADR, zgodność naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania, z tą umową, powinna być weryfikowana i rejestrowana przez nadawcę. W celu umożliwienia kontroli przez właściwą władzę, informacja o przeprowadzonej weryfikacji powinna być przechowywana przez okres pięciu lat, i zawierać identyfikację naczyń ciśnieniowych, datę ich produkcji, imię i nazwisko osoby weryfikującej oraz datę weryfikacji.

2. Naczynia ciśnieniowe powinny być oznakowane i opatrzone nalepkami ostrzegawczymi zgodnie z działem 5.2 Umowy ADR.

3. W odniesieniu do stopni napełnienia oraz częstotliwości badań i prób okresowych powinny być spełnione wszystkie odpowiednie wymagania Umowy ADR.

4. Naczynia ciśnieniowe, po ich opróżnieniu, nie powinny być napełniane, a odesłane do kraju pochodzenia.

5. Nadawca, dla przewozu objętego Umową ADR, powinien w dokumencie przewozowym zamieścić następujący zapis:

„Przewóz zgodny z warunkami zawartymi w Umowie Wielostronnej M 237”

Niniejsza Umowa Wielostronna wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez Umawiającą się Stronę. Umowa ma zastosowanie do przewozów pomiędzy Stronami, które podpisały Umowę ADR oraz niniejszą Umowę Wielostronną, na ich terytoriach, do dnia 1 czerwca 2016 roku, pod warunkiem, że niniejsza Umowa Wielostronna nie została wcześniej unieważniona przez przynajmniej jedną Umawiającą się Stronę, w którym to przypadku, niniejszą Umowę Wielostronną stosuje się do przewozów pomiędzy Umawiającymi się Stronami, które do niej przystąpiły, ale jej nie unieważniły, na ich terytoriach, do powyżej wymienionej daty.

Warszawa, dnia 6 marca 2014 r.

Właściwa władza Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ADR

Minister Infrastruktury i Rozwoju

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-27
  • Data wejścia w życie: 2014-03-27
  • Data obowiązywania: 2014-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA