reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 60
MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU1)

z dnia 29 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 16 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 21 października 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej”, zmienionym zarządzeniem nr 10 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 10 października 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3

a) w ust. 1:

– uchyla się pkt 3,

– pkt 4–8 otrzymują brzmienie:

„4) Marszałek Województwa Podkarpackiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

5) Marszałek Województwa Podlaskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

6) Marszałek Województwa Lubelskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

7) Marszałek Województwa Świętokrzyskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;

8) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego albo Członek Zarządu Województwa upoważniony do reprezentowania Województwa;”,

– po pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9–10 w brzmieniu:

„9) Prezes albo Zastępca Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;

10) Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.”,

b) uchyla się ust. 3;

2) w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Obsługę organizacyjno-biurową Komitetu zapewnia Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013, której funkcje pełni Departament Programów Ponadregionalnych w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury i Rozwoju: M. Wasiak

 

1) Minister Infrastruktury i Rozwoju kieruje działem administracji rządowej rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama