| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 15
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

w sprawie konkursu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na wykonanie projektu szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej – „Moja Legitymacja”

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się konkurs Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministrem”, na wykonanie projektu szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, zwany dalej „konkursem”.

2. Celem konkursu jest wyłonienie projektu szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, który będzie w szczególności zamieszczany jako wzór w aktach prawnych, nadrukowywany na blankiecie Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej, wykorzystywany w działalności informacyjnej, promocyjnej i szkoleniowej.

§ 2.

1. Za wybrany w wyniku Konkursu projekt szaty graficznej, Minister przyznaje nagrodę.

2. Nagrodę, o której mowa w ust. 1 przyznaje się w formie pieniężnej.

3. Minister może uhonorować w formie niematerialnej, inne szczególnie wyróżniające się projekty szaty graficznej.

§ 3.

1. W celu przeprowadzenia konkursu powołuje się Kapitułę składającą się z osób wskazanych przez Ministra.

2. W skład Kapituły wchodzi od trzech do pięciu członków.

3. Członkom Kapituły nie przysługuje wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach jej działalności oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegu.

§ 4.

Wydatki związane z organizacją konkursu oraz przeznaczone na nagrodę, finansowane są ze środków budżetu państwa, część 44 – zabezpieczenie społeczne, której dysponentem jest Minister.

§ 5.

Szczegółowe zasady oraz tryb organizacji konkursu określa „Regulamin Konkursu na projekt szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej – „Moja Legitymacja”, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

1. Obsługę konkursu w imieniu Organizatora zapewnia Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

2. Komórki organizacyjne Ministerstwa zobowiązane są do współpracy przy organizacji konkursu.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER RODZINY, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Elżbieta Rafalska

 

Załącznik 1. [Regulamin konkursu na projekt szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej –„Moja Legitymacja”]

Załącznik do zarządzenia nr 15 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 28.04.2017 r.

REGULAMIN KONKURSU
na projekt szaty graficznej Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej
–„Moja Legitymacja”

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy sp.k.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »