REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 9

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 3 lipca 2017 r.

w sprawie wykazów jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.2)) podaje się do publicznej wiadomości wykazy jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe oraz kwoty dotacji przyznane tym jednostkom, stanowiące załączniki do obwieszczenia:

1) załącznik nr 1 zawiera wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano w części 47 – energia dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji;

2) załącznik nr 2 zawiera wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano w części 48 – gospodarka złożami kopalin dotacje podmiotowe, wraz z kwotami tych dotacji;

3) załącznik nr 3 zawiera wykaz jednostek, którym w 2016 r. przyznano w części 48 – gospodarka złożami kopalin dotacje celowe, wraz z kwotami tych dotacji.

MINISTER ENERGII
Krzysztof Tchórzewski

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191,659,933, 935 i 1089.

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 47 – ENERGIA DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI]

Załączniki do
obwieszczenia
Ministra Energii
z dnia 3.07.2017 r.
(poz. 1-3)

ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 47 – ENERGIA DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

L.p.

Kontrahent

Kwota
[w złotych]

1

NARODOWE CENTRUM BADAŃ JĄDROWYCH, OTWOCK

6 019 000,00

2

ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH – PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE, OTWOCK-ŚWIERK

523 000,00

3

CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ, WARSZAWA

306 000,00

4

INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, KRAKÓW

140 000,00

5

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH, WARSZAWA

82 000,00

6

CENTRUM ONKOLOGII – INSTYT IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, WARSZAWA

80 000,00

 

Razem

7 150 000,00

Załącznik 2. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 48 – GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN DOTACJE PODMIOTOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI]

ZAŁĄCZNIK Nr 2

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 48 – GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN DOTACJE PODMIOTOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Lp.

Kontrahent

Kwota
[w złotych]

1

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA, BYTOM

271 246 516,00

2

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, WARSZAWA

158 076 934,00

3

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA, WARSZAWA

4 300 000,00

4

KOMPANIA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA, KATOWICE

180 822,00

 

Razem

433 804 272,00

Załącznik 3. [WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 48 – GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI]

ZAŁĄCZNIK Nr 3

WYKAZ JEDNOSTEK, KTÓRYM W 2016 R. PRZYZNANO W CZĘŚCI 48 – GOSPODARKA ZŁOŻAMI KOPALIN DOTACJE CELOWE, WRAZ Z KWOTAMI TYCH DOTACJI

Lp.

Kontrahent

Kwota
[w złotych]

1

SPÓŁKA RESTRUKTURYZACJI KOPALŃ SPÓŁKA AKCYJNA, BYTOM

666 514 914,32

 

Razem

666 514 914,32

 

Uzasadnienie

Obwieszczenie Ministra Energii w sprawie wykazów jednostek, którym w 2016 r. przyznano dotacje podmiotowe i celowe, wraz z kwotami tych dotacji jest realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.). Minister Energii jest dysponentem części 47 i 48 budżetu państwa. Minister Energii kieruje następującymi działami administracji rządowej:

1) energia,

2) gospodarka złożami kopalin.

Dysponent części budżetowej, w której zaplanowane zostały dotacje, podaje do publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia, wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-07-12
  • Data wejścia w życie: 2017-07-12
  • Data obowiązywania: 2017-07-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA