REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 15

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 22 września 2017 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Energii (Dz. Urz. ME poz. 1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 5:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekty dokumentów przewidziane do rozpatrzenia na posiedzeniu Kierownictwa należy przekazywać do Biura Ministra niezwłocznie po otrzymaniu z Biura Ministra informacji o wyznaczeniu terminu posiedzenia Kierownictwa.”,

– uchyla się ust. 2 i 3,

b) w § 6:

– ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Posiedzenia Kierownictwa odbywają się w terminie wyznaczonym przez Ministra.

2. Minister może odwołać posiedzenie Kierownictwa.”,

– ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Obsługę organizacyjną posiedzeń Kierownictwa prowadzonych w trybie niejawnym pod kątem zabezpieczenia fizycznego i technicznego zapewnia Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.”;

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej – energia oraz gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087).

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA ZGŁOSZENIOWA TEMATU DO ROZPATRZENIA PODCZAS POSIEDZENIA KIEROWNICTWA MINISTERSTWA ENERGII]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 22.09.2017 r., zmieniającego zarządzenie
w sprawie trybu działania Kierownictwa Ministerstwa Energii

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA ZGŁOSZENIOWA TEMATU DO ROZPATRZENIA PODCZAS POSIEDZENIA KIEROWNICTWA MINISTERSTWA ENERGII

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-25
  • Data wejścia w życie: 2017-09-26
  • Data obowiązywania: 2017-09-26
  • Dokument traci ważność: 2020-04-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA