REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 16

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 22 września 2017 r.

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Energii do spraw otwartości danych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Energii do spraw otwartości danych, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Energii.

§ 2.

1. Do zadań Pełnomocnika należy koordynacja działań komórek organizacyjnych Ministerstwa Energii w obszarze otwierania danych publicznych oraz koordynacja realizacji zadań określonych w "Programie otwierania danych publicznych" stanowiącym załącznik do uchwały nr 107/2016 Rady Ministrów z 20 września 2016 r. w sprawie ustanowienia "Programu otwierania danych publicznych", zwanym dalej "Programem", a w szczególności:

1) ocena danych będących w posiadaniu Ministerstwa Energii pod względem ich jakości i użyteczności do ponownego wykorzystywania oraz zwracanie się o dokonanie takiej oceny do jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Energii;

2) poszukiwanie danych w celu udostępnienia ich na portalu danepubliczne.gov.pl;

3) współpraca z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez Ministra Energii w zakresie wdrażania Programu;

4) informowanie o danych, których udostępnienie jest planowane na portalu danepubliczne.gov.pl Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw otwartości danych, oraz bieżąca współpraca z tym pełnomocnikiem;

5) informowanie Ministra Cyfryzacji, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, o rezultatach wdrażania Programu.

2. Pełnomocnik realizuje uprawnienia wynikające z zarządzania portalem danepubliczne.gov.pl, w szczególności współpracuje z administratorem portalu danepubliczne.gov.pl przy nadawaniu uprawnień do portalu oraz rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z jego funkcjonowaniem.

§ 3.

Obsługę merytoryczną oraz organizacyjno-techniczną Pełnomocnika zapewnia Biuro Ministra Ministerstwa Energii.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz.U. poz. 2087).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-09-28
  • Data wejścia w życie: 2017-09-29
  • Data obowiązywania: 2018-10-26
  • Dokument traci ważność: 2020-10-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA