REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 5

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 01.03.2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zasad i trybu doboru kandydatów wskazywanych przez Ministra Energii do składu rad nadzorczych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, w których Minister Energii wykonuje uprawnienia wynikające z akcji lub udziałów należących do Skarbu Państwa (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 4 i 8) użyte w § 1 ust. 1 pkt 5, § 3 ust. 1 i ust. 3-8, § 4 ust. 1, § 5 ust 1-3, § 6 oraz w załączniku nr 5 do zarządzenia, w różnym przypadku, wyrazy "Departament Nadzoru" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Nadzoru i Polityki Właścicielskiej".
§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

Krzysztof Tchórzewski

 

 

1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA