REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 12

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie ochrony informacji niejawnych w Ministerstwie Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) oraz art. 14 ust. 1 i art. 43 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 650) zarządza się co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się "Instrukcję określającą sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej w Ministerstwie Energii" stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Ustala się "Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Ministerstwie Energii oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony" stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Ustala się "Wykaz stanowisk w Ministerstwie Energii i spółkach nadzorowanych przez Ministra Energii, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych i trybu uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych" stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2.

 Traci moc Decyzja Nr 1 Ministra Energii z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Ministerstwie Energii oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH W KANCELARII TAJNEJ W MINISTERSTWIE ENERGII]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Energii
z dnia 26 czerwca 2018 r.

INSTRUKCJA OKREŚLAJĄCA SPOSÓB I TRYB PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH W KANCELARII TAJNEJ W MINISTERSTWIE ENERGII

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU I TRYBU PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE” W MINISTERSTWIE ENERGII ORAZ ZAKRESU I WARUNKÓW STOSOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W CELU ICH OCHRONY]

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Ministra Energii
z dnia 26 czerwca 2018 r.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA SPOSOBU I TRYBU PRZETWARZANIA INFORMACJI NIEJAWNYCH O KLAUZULI "ZASTRZEŻONE" W MINISTERSTWIE ENERGII ORAZ ZAKRESU I WARUNKÓW STOSOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO W CELU ICH OCHRONY

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE ENERGII I SPÓŁKACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ENERGII, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH I TRYBU UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Ministra Energii
z dnia 26 czerwca 2018 r.

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE ENERGII I SPÓŁKACH NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA ENERGII, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH I TRYBU UZYSKIWANIA UPRAWNIEŃ DO DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-06-29
  • Data wejścia w życie: 2018-07-14
  • Data obowiązywania: 2018-07-14
  • Dokument traci ważność: 2021-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA