REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 24

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 24 października 2018 r.

w sprawie powołania Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: energia i gospodarka złożami kopalin, zwany dalej "Komitetem".

§ 2.

W skład Komitetu wchodzą:

1) Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii - przewodniczący;

2) Stanisław Hebda - członek zależny;

3) Danuta Górska - członek zależny;

4) Magdalena Soszyńska-Kamieniecka - członek niezależny;

5) Magdalena Witkowska-Krzymowska - członek niezależny.

§ 3.

Organizację i tryb pracy Komitetu określa regulamin nadany przez Ministra Energii, na wniosek przewodniczącego Komitetu.

§ 4.

Traci moc Zarządzenie Ministra Energii z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Ener. z 2017 r. poz. 1).

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-10-29
  • Data wejścia w życie: 2018-10-30
  • Data obowiązywania: 2019-10-12
  • Dokument traci ważność: 2020-08-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA