REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 7

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 26 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. poz. 1064, z 2018 r. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 271) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 13 i 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7:

a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j w brzmieniu:

"j) prowadzeniem spraw związanych z wykorzystaniem energii jądrowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju, w tym wynikające z realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, w szczególności poprzez inicjowanie, koordynowanie i monitorowanie działań organów administracji rządowej w zakresie przygotowania i budowy obiektów energetyki jądrowej w Rzeczypospolitej Polskiej;",

b) w ust. 2 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) Departament Energii Jądrowej,";

2) w § 8:

a) w ust. 1 w pkt 2:

- uchyla się lit. e,

- w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) prowadzeniem spraw z zakresu Funduszu Niskoemisyjnego Transportu;",

b) w ust. 2 uchyla się pkt 3;

3) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII]

Załącznik do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 26 kwietnia 2019 r.

PODMIOTY NADZOROWANE PRZEZ MINISTRA ENERGII

I. PODMIOTY Z UDZIAŁEM SKARBU PAŃSTWA

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Centrala Zbytu Węgla Węglozbyt S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

2.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.

Bytom

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

3.

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Lędziny

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

4.

Elektrociepłownia Będzin S.A.

Poznań

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

5.

ENEA S.A.

Poznań

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

6.

ENERGA S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

7.

Fabryka Elementów Złącznych S.A.

Siemianowice Śląskie

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

8.

Fabryka Przewodów Energetycznych S.A.

Będzin

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

9.

Holding KWSp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

10.

Holding Węglowy Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

11.

Huta Łabędy S.A.

Gliwice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

12.

HUTMAR S.A.

Częstochowa

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

13.

Instytut Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.

Wrocław

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

14.

JSW KOKS S.A.

Zabrze

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

15.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Jastrzębie-Zdrój

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

16.

Jastrzębskie Zakłady Remontowe Sp. z o.o.

Jastrzębie-Zdrój

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

17.

KGHM Polska Miedź S.A.

Lubin

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

18.

Kopalnia Soli "Bochnia" Sp. z o.o.

Bochnia

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

19.

Kopalnia Soli "Wieliczka" S.A.

Wieliczka

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

20.

Kopalnie Surowców Mineralnych "KOSMIN" Sp. z o.o.

Bielany Wrocławskie

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

21.

LOTOS Petrobaltic S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

22.

Nieruchomości KW Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

23.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

24.

Polska Grupa Górnicza S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

25.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

26.

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych "NAFTOPORT" Sp. z o.o.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

27.

PSK Rzeszów Sp. z o.o. w likwidacji

Rzeszów

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

28.

Rafineria Nafty "GLIMAR" S.A.

Strzyżów

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

29.

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

30.

SIARKOPOL Gdańsk S.A.

Gdańsk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

31.

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Tarnobrzeg

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

32.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Bytom

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

33.

Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

34.

TAURON Polska Energia S.A.

Katowice

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

35.

Towarzystwo Finansowe "Silesia" Sp. z o.o.

Katowice

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

36.

Walcownia Metali Nieżelaznych "Łabędy" S.A.

Gliwice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

37.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A.

Wałbrzych

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

38.

Węglokoks S.A.

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

39.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "CHEMAR" S.A.

Kielce

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

40.

Zarządca Rozliczeń S.A.

Warszawa

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

41.

Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A.

Niedzica

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

 

II. INSTYTUTY BADAWCZE

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

2.

Główny Instytut Górnictwa

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

3.

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Zabrze

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

4.

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

5.

Instytut Energetyki

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tadeusz Skobel

6.

Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

7.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy

Kraków

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

8.

Instytut Optyki Stosowanej imienia prof. Maksymiliana Pluty

Warszawa

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

9.

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"

Warszawa

Minister Energii
Krzysztof Tchórzewski

10.

Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Gliwice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

11.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Otwock - Świerk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

12.

"Poltegor-Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Wrocław

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

 

III. INNE

Lp.

Nazwa Podmiotu

Siedziba

Członek Kierownictwa wykonujący zadania nadzoru

1.

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Katowice

Sekretarz Stanu
Grzegorz Tobiszowski

2.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych

Otwock - Świerk

Podsekretarz Stanu
Tomasz Dąbrowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-29
  • Data wejścia w życie: 2019-04-30
  • Data obowiązywania: 2019-04-30
  • Dokument traci ważność: 2019-08-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA