REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 18

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII1)

z dnia 5 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680) w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Ministra Energii z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości w Ministerstwie Energii (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 27) załączniki nr 1-6 do zarządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1-6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

MINISTER ENERGII

KRZYSZTOF TCHÓRZEWSKI

 

 

1) Minister Energii kieruje działami administracji rządowej - energia i gospodarka złożami kopalin, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).

Załącznik 1. [WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH]

Załączniki do zarządzenia Ministra Energii
z dnia 5 listopada 2019 r. (poz. 18)

Załącznik nr 1

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH]

Załącznik nr 2

WYKAZ KONT ANALITYCZNYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 3. [OPIS SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH]

Załącznik nr 3

OPIS SYSTEMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, PRZETWARZANIA I OCHRONY DANYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 4. [OZNACZENIE SYMBOLI RODZAJU DOKUMENTU]

Załącznik nr 4

OZNACZENIE SYMBOLI RODZAJU DOKUMENTU

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 5. [ZASADY KLASYFIKACJI OPERACJI GOSPODARCZYCH]

Załącznik nr 5

ZASADY KLASYFIKACJI OPERACJI GOSPODARCZYCH

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 6. [BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ]

Załącznik nr 6

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-07
  • Data wejścia w życie: 2019-11-07
  • Data obowiązywania: 2019-11-07
  • Z mocą od: 2019-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA